Uppföljning av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
424-3441-14
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I juni 2014 fastställdes den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Västernorrland. Handlingsplanens syfte är att skapa en gemensam inriktning för arbetet med att aktivt möte klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen har gett länet vägledning i vilka kunskapsunderlag och verktyg för klimatanpassning som behövs för att hjälpa arbetet framåt.

Samverkan mellan länets aktörer har stärkts genom ett regionalt nätverk för klimatanpassning och ett nätverk för länets dricksvattenproducenter.

Kontakt