Underlag för översiktsplanering - Sammanfattande redogörelse Västernorrlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
401-2060-20
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Underlag för översiktsplanering - Sammanfattande redogörelse Västernorrlands län 2020

Länsstyrelsen redovisar i denna rapport aktuellt planeringsunderlag för Västernorrlands län som sedan kan ligga till grund för framtagande och revidering av kommunala översiktsplaner.

Tanken är att kommunen ska ha den sammanfattande redogörelsen som underlag för sin aktualitetsprövning. Då länsstyrelsen enligt lag ska lämna en sammanfattande redogörelse oberoende av var i översiktsplaneprocessen kommunen befinner sig, kan den dock komma att fylla olika funktioner hos olika kommuner. Den kan vara ett viktigt och värdefullt underlag inför kommunens aktualitetsprövning, men även ett bra underlag i arbetet med en ny översiktsplan.

Kontakt