Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer:
2021:6
Diarienummer:
100-10032-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna

I regleringsbrevet till landets länsstyrelser för 2020 gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att, samordnat, påbörja ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende sin tillsynsverksamhet. Effekten man från regeringens sida önskar uppnå är att utvecklingsarbetet ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn. Regeringsuppdraget har samordnats av Länsstyrelsen Västernorrland.

Rapporten lyfter ett par viktiga utgångspunkter för uppdraget. De handlar om utmaningen i att definiera begreppen tillsyn och kontroll, att länsstyrelsernas tillsyn varierar i vad som granskas och omfattning på granskningen och att samverkan ses som en grundförutsättning för en effektiv och rättssäker tillsyn.

Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för länsstyrelserna att nå en mer effektiv och rättssäker tillsyn genom att identifiera ett antal utvecklingsområden.

Kontakt