Tillsammans mot nätdroger 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
706-6923-14
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansprojekt som pågått i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län mellan 2014-2016. Målet med projektet var att utveckla en arbetsmetod för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

I rapporten beskrivs projektets genomförande, övergripande resultat och den arbetsmetod som tagits fram. Rapporten vänder sig till de aktörer som vill ha information om projektet och arbeta vidare med metoden. Vår förhoppning är att den ska vara en inspiration till en långsiktig samverkan mallan aktörer.

Kontakt