Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Strategi
Strategiskt kulturprogram för Västernorrland 2017-2020

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017–2020 utgör Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrlands gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö.

Kulturarvsprogrammets målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvssektorn i länet. Ambitionen är att programmet ska inspirera och vägleda dig som vill använda, utveckla och bevara regionens kulturarv.

Kulturarvsprogrammet ligger även till grund för landstingets och länsstyrelsens egen verksamhet på området och fungerar som ett arbetsverktyg för handläggare vid anslags- och bidragsgivning och vid utveckling av egna sakområden.

Kontakt