Strategi för samverkan inom samhällsskydd och beredskap i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 457-1114-19

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 13

Publikationstyp: Strategi

Strategi för samverkan inom samhällsskydd och beredskap i Västernorrlands län

Detta dokument beskriver de olika samverkansgrupperingar som verkar före, under och efter en samhällsstörning i Västernorrlands län. Syftet är att vi tillsammans ska åstadkomma samverkan och ömsesidig informationsdelning med öppenhet före, under och efter en samhällsstörning.

  • Nätverksbyggande
  • Öppenhet och prestigelöshet
  • Tillit och respekt
  • Engagemang och delaktighet
  • Helhetssyn

Kontakt