Strategi för samverkan inom samhällsskydd och beredskap i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
457-1114-19
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Strategi
Strategi för samverkan inom samhällsskydd och beredskap i Västernorrlands län

Detta dokument beskriver de olika samverkansgrupperingar som verkar före, under och efter en samhällsstörning i Västernorrlands län. Syftet är att vi tillsammans ska åstadkomma samverkan och ömsesidig informationsdelning med öppenhet före, under och efter en samhällsstörning.

  • Nätverksbyggande
  • Öppenhet och prestigelöshet
  • Tillit och respekt
  • Engagemang och delaktighet
  • Helhetssyn

Kontakt