Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Status, trender och skydd för flodpärlmusslan i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport presenteras för första gången ett försök att räkna efter i hur många vattendrag i Sverige det finns flodpärlmusslor enligt SMHI:s definition av vattendrag. Dessa konstaterades vara 551 stycken. Resultatet från enkäten visar att arten är vida spridd i Sverige.

Förekomster har rapporterats från Vramsån i Skåne till Hintsajoki i Norrbotten. Flodpärlmusslan saknas dock längs fjällkedjan, östra Svealand och centrala Götaland. I hela 16 av Sveriges län finns levande bestånd.

Arten saknas dock i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län samt i Kronobergs och Gotlands län, men skalfynd gjordes så sent som 1975 i Stockholms län (Åvaån) och 1997 i Södermanlands län (Kilaån). Flest vattendrag med flodpärlmussla finns i sydöstra norrlands kusttrakter, där Västernorrlands tillsammans med Gävleborgs län hyser ca 40 % av alla musselförande vattendrag. Bottenhavsdistriktet är därigenom med sina totalt 296 vattendrag (54 % av totalantalet) det rikaste vattendistriktet avseende förekomst av flodpärlmussla. Det näst rikaste är Västerhavets distrikt med 107 vattendrag (19 %).

 

Kontakt