Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - en informationsskrift

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 550-6860-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 35

Publikationstyp: Broschyr/folder

Denna informationsskrift vänder sig i första hand till dig som avser att söka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län, vars prövningsområde omfattar Västernorrlands och Jämtlands län.

Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information.

Kontakt