Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - en informationsskrift

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
550-556-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Denna informationsskrift vänder sig i första hand till dig som avser att söka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län, vars prövningsområde omfattar Västernorrlands och Jämtlands län.

Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information.

Denna version är uppdaterad i juni 2018.

Kontakt