Slutredovisning av fem åtgärdsprogram för hotade arter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
511-5731-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

För att stoppa den nedåtgående spiralen och rädda arterna och deras livsmiljö arbetar Naturvårdsverket och länsstyrelserna med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Länsstyrelsen har slutredovisat fem åtgärdsprogram vid ett första tillfälle till Naturvårdsverket och i dessa dokument finns kunskapssamman-ställningar och bedömningar som kan vara av intresse att göra tillgängliga för en bredare publik.

Denna rapport innehåller slutredovisningar avseende programmen brandinsekter, flodpärlmussla klådris, nip- och gotlandssippa samt smällvedel. Alla dessa fem program fortlöper fortfarande under 2017 med uppdaterade åtgärdslistor.

Kontakt