Slutrapport Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Projektet Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv har genomförts gemensamt av kulturmiljöverksamheterna vid landets länsstyrelser. Syftet har varit att förändra länsstyrelsernas verksamhet och bidra till att fler människor blir berörda och delaktiga i arbetet.

Projektet har till stor del handlat om hur kulturarv skapas, förändras och används samt hur länsstyrelsen kan bidra till att fler människor inkluderas i dessa processer.

Projektet har pågått mellan 2010-2012 och har genomförts med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsmedel. Medarbetare på länsstyrelserna och flertalet samverkanspartners runt om i landet har bidragit med insatser i projektet. Inom projektet har även forskningsinstitutioner bidragit med viktig kunskap.

Kontakt