Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 407

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver arbetet och resultaten inom våtmarksinventeringen (VMI) som genomfördes i Västernorrlands län under slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Rapporten publicerades redan 1994 men har nu digitaliserats för att öka tillgängligheten och användbarheten som planeringsunderlag.

Kontakt