Samverkansplan BSPA Höga Kusten

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
288
Publikationstyp:
Rapport

Bakgrunden till projektet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten är Sveriges internationella åtaganden i HELCOM (Helsingforskonventionen), FN och EU. Åtaganden handlar både om miljösituationen i hela Östersjön och om skydd av särskilt viktiga marina områden i Östersjön. I projektet har vi försökt att utveckla den så kallade ekosystemansatsen i form av lokal förankring, samverkan och tillämpande av adaptiv förvaltning.

Kommentar: Samverkansplanen består av tre delar.

Kontakt