Samverkansplan BSPA Höga Kusten

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 288

Publikationstyp: Rapport

Bakgrunden till projektet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten är Sveriges internationella åtaganden i HELCOM (Helsingforskonventionen), FN och EU. Åtaganden handlar både om miljösituationen i hela Östersjön och om skydd av särskilt viktiga marina områden i Östersjön. I projektet har vi försökt att utveckla den så kallade ekosystemansatsen i form av lokal förankring, samverkan och tillämpande av adaptiv förvaltning.

Kommentar: Samverkansplanen består av tre delar.

Kontakt