Samverkan i Västernorrland - kriser och olyckor

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
450-8973-12
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Detta dokument beskriver de olika samverkansgrupperingar som verkar före, under och efter en kris eller olycka i Västernorrlands län. Syftet är att vi tillsammans ska åstadkomma gränsöverskridande samverkan och ömsesidigt utbyte med öppenhet före, under och efter en kris eller allvarlig olycka.

De bärande principer som arbetet ska präglas av är

  • Nätverksbyggande
  • Öppenhet och prestigelöshet
  • Tillit och respekt
  • Engagemang och delaktighet
  • Helhetssyn

Kontakt