Samverkan i lokalt förebyggande arbete

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87335-60-0
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny polisorganisation som ska utgå från det lokala perspektivet. Det innebär bland annat en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i brottsförebyggande frågor. En sådan samverkan förutsätter att det finns en förmåga hos både polis och kommun att tillsammans lösa lokala problem utifrån aktuella lägesbilder. Den här boken är en reviderad utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som har till syfte att stödja och uppmuntra samverkan mellan polis och kommun i lokalt brottsförebyggande arbete.

Kontakt