Samhällsorientering för nyanlända

Om publikationen

Löpnummer:
2016:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Deltagandet i samhällsorienteringen är högt, cirka 74 - 83 procent av målgruppen i etableringen får samhällsorientering. 99 procent av de svarande kommunerna tillhandahåller samhällsorientering. Där samhällsorientering inte ges planerar kommunerna för start eller nystart.

Kvalitén rapporteras överlag vara god, men det finns ett fortsatt behov av processtöd för att underlätta samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Samverkan krävs för säkrare uppföljning, rapportering och för att ytterligare kunna öka deltagandet. Även samverkan mellan kommunerna är viktig för att uppnå en samhällsorientering enligt förordningens intentioner. Det finns behov av en bättre nationell samordning av och för erfarenhetsutbyte och utbildning.

Enligt de undersökningar som denna rapport bygger på, erbjuder drygt 90 procent av alla kommuner samhällsorientering i huvudsak på modermål, samtidigt finns indikationer på stora skillnader i genomförande av samhällsorientering mellan olika orter i landet. Många kommuner signalerar att de har behov av en basutbildning för kommunikatörer, helst utifrån en nationell standard. Samhällsorientering är en komplex insats och kräver kommunikatörer med hög kompetens.

Kontakt