Salen

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till Salen!

Reservatet är beläget längs Njurundakusten, strax söder om Lörudden. Området utgörs av en så gott som oexploaterad landhöjningskust med ett flertal vikar, öar, grundområden, stränder, nyligen avsnörda småvatten och våtmarker. I reservatet finns en för länet mycket
ovanlig kombination av värdefulla marina, limniska och
våtmarksmiljöer. Området är även intressant ur ett geologiskt perspektiv då flera vikar inom snar framtid (mindre än 100 år) kommer att vara avsnörda från havet i och med den pågående landhöjningen. Flera maritima fornlämningar finns inom reservatet, bland annat fiskeläge, flera båtlänningar, hugrunder och ödekyrkogård.

Kontakt