Rotsidan

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till Rotsidan!

Rotsidans naturreservat kan kallas de vidsträckta
hällarnas reservat. Området består av en fyra
km lång och låglänt kuststräcka, med vackert
slipade och plana diabashällar, inramad av
vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar.
De flacka diabashällarna är stundom vackert
slipade, stundom kraftigt söndervittrade. Området
är lättillgängligt och idealiskt om du vill
sola dig, studera strandhällarnas växtlighet eller
uppleva karg kustnatur i storm.

Kontakt