Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Riskklassning av fiberhaltiga sediment 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
575-2453-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

I Västernorrland har 24 områden med fiberbankar och/eller fiberrika sediment riskklassats. Resultaten från riskklassningen redovisas i denna rapport. Rapporten har uppdaterats efter remiss till referensgrupp samt resultat från kompletterande analyser. Riskklassningen är avsedd att fungera som ett prioriteringsverktyg för länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med fiberbankar och fiberrika sediment i Västernorrland.

Resultaten från projektet kommer att vara till stor nytta i länsstyrelsens fortsatta ansträngningar för att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt och djurliv.

Kontakt