Riskklassning av fiberbankar i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:06

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 86 (med bilagor 244)

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som redovisar riskklassningen för de förorenade fiberbankarna. Riskklassningen visar på att 6 områden är så starkt förorenade att de är högt prioriterade för fortsatta undersökningar eller åtgärder.

Kommentar: Bilaga 4 uppdaterades med ett förtydligande 29 juni 2017.

Kontakt