Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport

Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att exploatera mark i utsatta lägen, till exempel nära farligt godsleder, har ökat. För att förtydliga riskhanteringens roll i detaljplaneprocessen vill Länsstyrelsen Västernorrland med detta dokument övergripande beskriva riskhanteringsprocessen och länka samman de två processerna.

Denna riskpolicy redovisar hur markanvändning, avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära transportleder för farligt gods.

Kontakt