Regionalt skogsprogram 2020-2030

Om publikationen

Löpnummer:
2020:8
Diarienummer:
300-1110-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
Regionalt skogsprogram 2020-2030

Västernorrland och världen står inför stora utmaningar. Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och bibehålla den biologiska mångfalden. I den samhällsomställning som vi står inför finns både många utmaningar och möjligheter. Skogen är en viktig tillgång för Västernorrland i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi.

Det regionala skogsprogrammet i Västernorrland har tagits fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Skogsstyrelsen, näringsliv, forskning och ideella föreningar. Arbetet med att ta fram det regionala skogsprogrammet har varit samrådsinriktad och innefattat dialogmöten med en stor skara av intressenter med koppling till skogens olika värden.

Kontakt