Regionalt serviceprogram Västernorrland 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Till grund för Västernorrlands regionala serviceprogram ligger erfarenheter och kunskaper från tidigare serviceprogram 2010-2013, en enkätundersökning som genomfördes av länsstyrelsen 2013 samt projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden.

Dialog och förankring med länets kommuner och andra berörda aktörer ligger till grund för de revideringar som gjorts inför förlängningen av programmet till 2020.

Programmet har utformats med utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och övriga strategidokument på länsnivå samt på Mellersta Norrlands förslag till strukturfondsprogram inom de Europeiska Regional- och Socialfonderna. Programutformningen har också skett med beaktande av Landsbygdsprogrammet och den SWOT-analys som upprättats för Västernorrlands län. Samtliga program pågår fortfarande och omfattar samma tidsperiod, fram till 2020.

Kontakt