Regionalt program för arbete med förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
570-4757-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland har från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden. Det regionala programmet är framför allt en länsstyrelseprodukt och den ska utformas för att fylla ett informationssyfte för arbete med förorenade områden i länet.

Regionala programmet gäller för tre år, undantaget ansökan om bidragsmedel, redovisning av nyckeltal, objekt och ekonomi som rapporteras till Naturvårdsverket varje år. Länsstyrelsen uppdaterar årligen prioriteringslistan och planen för arbetet med förorenade områden.

Programmet tjänar som en sammanfattning och beskrivning av de omfattande resursinsatser som krävs och genomförs av länsstyrelsen, kommunerna och verksamhetsutövarna i målet att nå de uppsatta miljömålen. I programmet redovisas även en plan för länsstyrelsens arbete gällande undersökningar och avhjälpandeåtgärder för de tre kommande åren.

Kontakt