Regional handlingsplan 2014-2020 Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:
Version 7
Diarienummer:
602-8428-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
272
Publikationstyp:
Rapport
Regional handlingsplan 2014-2020

Västernorrlands regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är ett regionalt styrdokument som beskriver hur programmen ska genomföras i Västernorrlands län. Handlingsplanen innehåller bland annat mål för programperioden, de olika stöden, Västernorrlands regionala prioriteringar och urvalskriterier samt en beskrivning av hur handlingsplanen tagits fram.

Några av de huvudsakliga prioriteringarna inom länet och som är förenliga med EU:s mål för programperioden är:

  • Kompetensutveckling och innovation
  • Jordbrukets konkurrenskraft och överlevnad
  • Lokal matproduktion och lokala livsmedelskedjor
  • Återställa, bevara och främja ekosystem
  • Effektivisering och förnyelsebar energi
  • Landsbygdsföretagare och landsbygdsutveckling
  • Bredband på landsbygden.

Kontakt