Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län 2011-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

I Västernorrland är det länsstyrelsen som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet. En del i detta är att ta fram en regional utvecklingsstrategi för länet.

Länsstyrelsen beslutade den 16 december om att fastställa en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Detta efter att strategin behandlats och godkänts vid länspartnerskapets möte den 1 december.

Kontakt