Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional tillväxtanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
303-4216-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport presenterar resultaten från en analys som WSP Sverige AB genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland inom ramen för EU-projektet Dig.2020. Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens kortsiktiga bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Den samhällsekonomiska analysen genomförs i två steg; först en litteraturstudie av tidigare forskning på området, som sedan tillämpar de påvisade effekterna i scenarioanalyser gjorda med det regionala analys-och prognossystemet (Raps). Syftet med analysen är att visa på de samhällsekonomiska effekterna av en utbyggd bredbandsinfrastruktur i Västernorrland. Rapporten utgör ett underlag för fortsatta diskussioner med relevanta aktörer om behovet av bredbandsutbyggnad i länet.

Kontakt