Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional strategi - mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
6267-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Strategi

I Västernorrland har berörda myndigheter tillsammans utarbetat en strategi för länets gemensamma insatser för att uppnå det nationella delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att varje kvinna och man, flicka och pojke, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt