Regional samordning i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 457-1632-13

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 7

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta dokument, ”Regional samordning vid samhällsstörningar i Västernorrland” är en vägledning och ett stöd för hur vi, länsstyrelsen och andra aktörer, ska arbeta med regional inriktning och samordning i länet vid en inträffad eller befarad samhällsstörning.

Det övergripande strategiska arbetet och arbetet före-under-efter en samhällsstörning beskrivs i dokumentet ”Samverkan i Västernorrland – kriser och olyckor

Kontakt