Regional samordning i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
457-1632-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta dokument, ”Regional samordning vid samhällsstörningar i Västernorrland” är en vägledning och ett stöd för hur vi, länsstyrelsen och andra aktörer, ska arbeta med regional inriktning och samordning i länet vid en inträffad eller befarad samhällsstörning.

Det övergripande strategiska arbetet och arbetet före-under-efter en samhällsstörning beskrivs i dokumentet ”Samverkan i Västernorrland – kriser och olyckor

Kontakt