Regional livsmedelsstrategi Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2021:7
Diarienummer:
602-8664-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Strategi
Regional livsmedelsstrategi Västernorrland

Den regionala livsmedelsstrategin anger regionala prioriteringar och visar hur livsmedelskedjan i Västernorrlands län kan bidra till att uppnå den vision och de mål för länet som gemensamt tagits fram i vår regionala utvecklingsstrategi. Utifrån de tre målområden som angivits i den nationella livsmedelsstrategin kommer vi i länet att koncentrera våra insatser kommande år. Vi ska bland annat arbeta för:

  • Ett ökat förtroende mellan myndigheter, näringsliv och konsumenter.
  • Mer västernorrländsk mat i den privata och offentliga måltiden.
  • Ökad samverkan för kompetensförsörjning och produktutveckling.
    Det är i bred samverkan som strategin tagits fram. Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Lantbrukarnas Riksförbund Västernorrland har ingått i det operativa projektsekretariatet. Andra parter som varit involverade är Hushållningssällskapet Västernorrland, Lantmännen Västernorrland, Maskinringen Norrland, Norrmejerier och Nyhléns Hugosons samt länets kommuner.

Kontakt