Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland - oktober 2015

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 93

Publikationstyp: Strategi

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrlands län 2015

Enligt konkurrenskraftsutredningen om jordbruks
-och trädgårdsnäringens framtida konkurrenskraft (SOU 2015:15) behövs en strategi för att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft.

En modell för en sådan strategi presenterades i
slutbetänkandet och ska ligga till grund för en nationell livsmedelsstrategi som beräknas vara klar under första halvåret 2016.

LRF i Västernorrland beslutade om att ta
fram en regional livsmedelsstrategi i samverkan med Länsstyrelsen och aktörer som påverkar utvecklingen inom länets livsmedelsproduktion.


Den regionala livsmedelsstrategin ska förtydliga var länet har störst potential att öka värdet av livsmedelsproduktionen och hur det ska gå tillväga för att ta tillvara den potentialen.

En ökad livsmedelsproduktion kommer att bidra till en positiv utveckling för
hela Västernorrland med fler företag och ökad sysselsättning. Målet är såväl att öka produktionen av livsmedel som att öka värdet på gårdsnivå.

Kontakt