Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional landskapsanalys för Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2010:27
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Denna landskapsanalys utgör en del av Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med att erbjuda beslutsunderlag som främjar en god planering vid vindkraftsutbyggnad. Den har tagits fram i samarbete med Ekologigruppen AB och Akt Landskap.

Landskapsanalysen har sitt fokus på vindkraftsfrågor, i vilket sammanhang den visuella aspekten är viktig, men den har även tagits fram för att vara användbar vid framtida bedömningar av andra anspråk på mark och vatten i länet.

Utgångspunkten för analysen finns i den europeiska landskapskonventionens helhetssyn på landskapet. Konventionen, som tillkommit på initiativ av Europarådet, har målet att lyfta fram landskapets betydelse för människan. Konventionen slår fast att de europeiska landskapens kvalitet och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta över kommun, län och landsgränser för att skydda, förvalta och planera denna resurs på bästa sätt.

Kontakt