Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan: Miljömålsarbete

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
501-6873-16
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Planeringsunderlag


Varje år genomför länsstyrelsen en mängd åtgärder som på olika sätt bidrar till arbetet med att nå miljömålen. Ett centralt uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. I februari 2017 beslutades om en regional handlingsplan för miljömålsarbete. 

Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som fokuserar och ökar takten i länets miljömålsarbete, förbättrar miljömålsuppfyllelsen och i förlängningen bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Handlingsplanen kommer att vara vägledande för prioriteringar av projekt från de regionala tillväxtmedlen.

Kontakt