Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Hur anpassar vi vårt samhälle för att minimera dess sårbarhet och skapa ett robust Västernorrland som står sig stark i ett förändrat klimat?

Denna regionala handlingsplan beskriver hur klimatet kommer utvecklas i länet. Vilka sårbarheter vi har och vilka åtgärder vi bör ta för att bli ett robust län även i framtiden.

Kontakt