Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:01

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Hur anpassar vi vårt samhälle för att minimera dess sårbarhet och skapa ett robust Västernorrland som står sig stark i ett förändrat klimat?

Denna regionala handlingsplan beskriver hur klimatet kommer utvecklas i länet. Vilka sårbarheter vi har och vilka åtgärder vi bör ta för att bli ett robust län även i framtiden.

Kontakt