Regional handlingsplan 2014-2020, Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:
Version 8
Diarienummer:
602-4102-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
276
Publikationstyp:
Rapport

Västernorrlands regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet styr länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar. Detta tillsammans med partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt regional och lokal utveckling. Handlingsplanen innehåller även urvalskriterier och de regionala prioriteringarna för de olika stödformer som länsstyrelsen hanterar.

Några av de huvudsakliga prioriteringarna inom länet och som är förenliga med EU:s mål för programperioden är:

  • Kompetensutveckling och innovation
  • Jordbrukets konkurrenskraft och överlevnad
  • Lokal matproduktion och lokala livsmedelskedjor
  • Återställa, bevara och främja ekosystem
  • Effektivisering och förnyelsebar energi
  • Landsbygdsföretagare och landsbygdsutveckling
  • Bredband på landsbygden.

Kontakt