Praktikplatser och moderna beredskapsjobb - slutrapport

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Praktikplatser och moderna beredskapsjobb - slutrapport

2016 gav regeringen statliga myndigheter i uppdrag att erbjuda platser för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden.

Platserna skulle innebära praktik, så kallad praktik i staten, för nyanlända och personer med funktionsvariationer samt en tidsbegränsad subventionerad anställning - så kallade moderna beredskapsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Båda uppdrag skulle gälla under perioden 2016 - 2020.

Kontakt