Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Översiktlig kustinventering och bedömning av stränder i Västernorrland 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:3
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i att uppnå ett av Västernorrlands 15 regionala miljökvalitetsmål "Hav i balans samt levande kust och skärgård" har länsstyrelsen genomfört en översiktlig kustinventering av naturvärden och påverkansgrad längs länets kust.

Inventeringen omfattar från strandlinjen räknat landområdet inom 300 meter samt ut i vattnet ner till 1 meters djup. Förutom en klassificering av den fysiska påverkansgraden längs stränderna för hela länets kuststräcka har även 356 områden med indikationer på höga naturvärden inventerats i fält. Fältinventeringen har omfattat kärlväxter, makroalger, bottenfauna, strandskalbaggar samt mindre- och större vattensalamander. 

Kontakt