Miljömålsarbete pågår_nummer 2 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2:2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 6

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Miljömålsarbete pågår_nummer 2 2020

Varje dag, året om, pågår miljömålsarbetet. Tillsammans med många andra aktörer runtom i länet, genomför Länsstyrelsen Västernorrland en rad stora och små åtgärder och aktiviteter som på olika sätt påverkar miljön. I detta utskick berättar vi om en del av dessa aktiviteter och vad som är på gång. Exepelvis: Länets handlingsplan för grön infrastruktur är fastställd, Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 klar och Kunnådalens kunskapsskog.

Kontakt