Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljömålsarbete pågår_nummer 2 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2:2020
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Miljömålsarbete pågår_nummer 2 2020

Varje dag, året om, pågår miljömålsarbetet. Tillsammans med många andra aktörer runtom i länet, genomför Länsstyrelsen Västernorrland en rad stora och små åtgärder och aktiviteter som på olika sätt påverkar miljön. I detta utskick berättar vi om en del av dessa aktiviteter och vad som är på gång. Exepelvis: Länets handlingsplan för grön infrastruktur är fastställd, Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 klar och Kunnådalens kunskapsskog.

Kontakt