Metodik för riskklassning fiberhaltiga sediment

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
575-2453-15
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier och har så varit sedan mitten av 1800-talet.

Länsstyrelsen i Västernorrland har sedan 2009 arbetat med det så kallade Fiberbanksprojektet. 2010-2014 genomfördes den första fasen tillsammans med SGU vilken syftade till att utveckla en metod för att kartlägga de fiberhaltiga sedimenten längs med länets kust. Som en fortsättning av projektet har nu en metodik för riskklassning av fiberhaltiga sediment utvecklats. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten och metodiken är framtagen av Golder Associates AB i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Tanken är att metodiken ska fungera som ett enkelt skrivbordsverktyg för länsstyrelser och andra myndigheter för att kunna prioritera och riskklassa fiberområden i havsområden, sjöar och vattendrag i hela Sverige.

Kontakt