Marina skyddsvärda områden i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
3
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Baserat på sammanställning av Kautsky (2006, Länsstyrelsens Dnr. 511-1677-05) där 27 olika områden i Västernorrlands län föreslogs som potentiella framtida marina reservat, plockades ett antal områden ut där kunskapen inte var tillräcklig för att bedöma områdets biologiska värden.

Dessa var kuststräckan alldeles norr om länsgränsen till Gävleborgs län (Lång- och Grönviken), Björköfjärden och dess mynningsområde norrut, Salen, Storgrundet i Sydöstra delen av Sundsvallsbukten, områden kring Åstön både mot Sundsvallsbukten och österut mot Åvikebukten, Åvikebuktens norra kust, kusten utanför Skuleskogens nationalpark, Åvikfjärden vid Örnsköldsvik samt Ultråfjärden och dess mynningsområde strax söder om Husum.

Områdena inventerades fr.a genom att använda videoteknik. Arter samlades in samt någon dykinventering gjordes.

Kontakt