Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marin dykundersökning av vegetationsklädda bottnar 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
511-4721-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland bedriver sedan några år tillbaks ett aktivt arbete med att kartlägga den marina miljön och lokalisera värdefulla marina områden.

Under sommaren 2016 inventerades Byviken och Lerviken i Härnösands kommun av dykare.

Inventeringen har omfattat vegetation och fastsittande djur. Inventeringar som denna är viktiga för att öka kunskapen om livet i havet och kännedomen om var det finns områden med särskilt höga marina värden i länet. Det är också ett led i det regionala miljömålsarbetet kring målet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Rapporten vänder sig dels till beslutsfattare och tjänstemän som jobbar med områdesskydd i marin miljö. Underlaget kan även vara ett stöd vid t ex kommunernas kustzonsplanering, tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, vid samrådsärenden som ex muddring, anläggning av bryggor etc.

Men självklart kan rapporten även vara intressant att läsa även för den allmänt intresserade. Det finns en spännande värld under ytan att upptäcka!

Kontakt