Luftrapport 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
502-2305-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Luftrapport 2017

Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer årligen en rapport med anledning av de utsläpp som sker från Västernorrlands fasta tillståndspliktiga anläggningar.

Sammanställningen baseras på de uppgifter som de olika bolagen redovisar i sina miljörapporter. Bolagen behöver endast redovisa sina luftutsläpp om de överstiger en viss utsläppsgräns i mängd per år, så kallade tröskelvärden.

Kontakt