Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Luftrapport 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2017:2
Diarienummer:
502-1214-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer varje år de luftutsläpp som sker från Västernorrlands fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Av rapporten framgår det att det i huvudsak är anläggningar lokaliserade i Sundsvall och Örnsköldsvik som dominerar länets luftutsläpp. Utsläppen av fossil koldioxid från länets fasta anläggningar har minskat något de senaste fem åren. År 2014 redovisades en något större nedgång på cirka 15 procent jämfört med tidigare år. Under 2015 har utsläppen av fossil koldioxid uppvisat en svag ökning. De totala utsläppen av svaveloxider i länet har minskat med 35 procent mellan år 2014 och 2015. Länets totala utsläpp av partiklar var något förhöjt år 2012 men har sedan dess minskat.

Kontakt