Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövtraktsinventering i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
511-6380-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Arter som är rödlistade eller utpekade inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), har eftersökts och fått koordinater för införsel i artportalen. Inventeringen resulterade i att fem lövtrakter uppvisade så pass höga naturvärden att en fortsatt satsning på arbete med dessa kan anses befogad. Dessa var: Ulvsjöån, Lövåsen, Storsela, Mjövattnet och Lungsjön. Storsela-området utmärkte sig för att vara extra intressant.

Man kan konstatera att det stora lövinslaget som finns i Västernorrland och bristen på inventeringar innebär att nya intressanta fynd av lövsskogsarter blir resultatet då en inventering likt denna genomförs. I förhållande till många andra län har Västernorrland höga värden i sina lövmiljöer trots det nordliga läget i landet.

Två arter som är utpekade inom ÅGP noterades: aspbarkgnagare (1 fynd) samt liten aspgelélav (7 fynd). Totalt gjordes 479 fynd av rödlistade arter med koppling till lövträd.

Som väntat var fynden av rödlistade lavar störst i denna inventering. Svamparna var god tvåa men uppvisade på grund av torkan ett svagt år denna höst. På insektssidan har kunskapen om de hotade arterna kopplade till asp och sälg nu blivit så stor att flera inte är rödlistade längre. De som numera är nedklassade har inte eftersökts i någon stor utsträckning i denna inventering, därav det låga antalet.

Kontakt