Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:21
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624x
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
141
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning är långsiktigt återkommande systematiska undersökningar som ger information om förändringar i miljötillståndet. Miljöövervakning är en integrerad del och en förutsättning för det svenska miljöarbetet. Avgörande för vad som undersöks är kända miljöproblem, uppsatta miljömål, miljölagstiftning samt internationella direktiv och konventioner.

Länsprogrammet för den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län har tagits fram i bred samverkan på Länsstyrelsen utifrån riktlinjer och mall från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Programmet är beslutat på länsledningsnivå och gäller för perioden 2015-2020.

Kontakt