Länsprogram för den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:21

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624x

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 141

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning är långsiktigt återkommande systematiska undersökningar som ger information om förändringar i miljötillståndet. Miljöövervakning är en integrerad del och en förutsättning för det svenska miljöarbetet. Avgörande för vad som undersöks är kända miljöproblem, uppsatta miljömål, miljölagstiftning samt internationella direktiv och konventioner.

Länsprogrammet för den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län har tagits fram i bred samverkan på Länsstyrelsen utifrån riktlinjer och mall från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Programmet är beslutat på länsledningsnivå och gäller för perioden 2015-2020.

Kontakt