Landsbygden nr 2, april 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2:2020
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Landsbygden nummer 2, april 2020

Under en samhällsstörning, en kris eller som i denna rådande coronapandemi, är länsstyrelsens uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. För att göra rätt insatser och rapportera en korrekt lägesbild är dialogerna med länets alla aktörer väldigt viktiga. Bland annat har vi därför löpande avstämningar med producenter och aktörer i livsmedelskedjan.

För att hjälpa dig att se över och öka din egen beredskap ger vi ut detta specialnummer av Landsbygden, med tips och stöd så att du ska vara så
förberedd som möjligt om kris eller sjukdom skulle uppstå. Ni är alla viktiga för en levande landsbygd och för livsmedelsproduktionen i länet. Vi vill göra det vi kan för att underlätta genom god service och den information och stöd vi kan ge.

Kontakt