Landsbygden nr 1, mars 2019

Om publikationen

Löpnummer: 1:2019

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I det här numret av nyhetsbrevet Landsbygden kan du läsa om:

  • Jordbrukspolitiken efter 2020
  • Vad kan Västernorrland göra för att förstärka livsmedelsförsörjningen?
  • Nya pengar till startstöd
  • SAM ansökan
  • Kontroller av livsmedel och foder - så undviker du vanliga fel
  • Sanktionsavgifter i foder och livsmedelskedjan
  • Studiecirklar för aktiv förvaltning och underhåll av diken
  • Eldrimner väljer Västernorrland som fokuslän 2019

Kontakt