Landsbygden nr 1, mars 2019

Om publikationen

Löpnummer:
1:2019
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

I det här numret av nyhetsbrevet Landsbygden kan du läsa om:

  • Jordbrukspolitiken efter 2020
  • Vad kan Västernorrland göra för att förstärka livsmedelsförsörjningen?
  • Nya pengar till startstöd
  • SAM ansökan
  • Kontroller av livsmedel och foder - så undviker du vanliga fel
  • Sanktionsavgifter i foder och livsmedelskedjan
  • Studiecirklar för aktiv förvaltning och underhåll av diken
  • Eldrimner väljer Västernorrland som fokuslän 2019

Kontakt