Landsbygden nr 1, mars 2018

Om publikationen

Löpnummer: 1:2018

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Landsbygden nr 1, 2018 kan du bland annat läsa om:

• Dispens för konventionellt foder
• SAM ansökan
• Nytt arbetssätt för länsstyrelsens kontroller

Kontakt